NA PRIJEDLOG GRADONAČELNIKA KOLEGIJ GRADSKOG VIJEĆA GRADA GORAŽDA NA DNEVNI RED UVRSTIO TAČKU U OKVIRU KOJE SE RJEŠAVA PROBLEM SOS VRTIĆA

Nakon niza aktivnosti koje su prethodile pismu koje je jučer stiglo u Gradsku upravu Grada Goražda, te pokušaja da se ovaj problem riješi na najbolji mogući način, Kolegij Gradskog vijeća Grada Goražda, na prijedlog Gradonačelnika, a nakon izvještaja o pomenutoj temi, te pismu koje je stiglo, uvrstio je na Dnevni red XXIII redovne sjednice tačku na kojoj će se razmatrati nova ponuda SOS KDI, na kojoj bi konačno trebalo da se riješi pitanje smještaja djece predškolskog uzrasta u vrtić.

Nova ponuda u skladu je sa zaključcima sastanka koji je 04.11.2019. godine održan u Maloj Sali Grada Goražda, na inicijativu i poziv Gradonačelnika, te se ovoga puta Gradu Goraždu nudi ustupanje cjelokupnog prostora SOS vrtića na rok od 15 godina, uključujući resursnu sobi, osim kancelarijskog prostora za potrebe SOS projekta jačanja porodice, u svrhu obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja. Kada su radnici u pitanju, u pismu je navedeno da se pitanje radnika rješava u skladu sa važećim zakonskim propisima iz te oblasti.

Nakon što Gradsko vijeće razmotri dobijenu ponudu, te prijedlog ugovora koji bi uskoro trebao biti zaprimljen, očekuje se da se da saglasnost za potpisivanje predmetnog ugovora kada će Grad Goražde, odnosno Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje nastaviti aktivnosti i u ovim prostorijama, te će biti otvorena mogućnost za prijem više od 100 djece, čime bi umnogome riješili problem koji je gorući za roditelje.

Između ostalog, tim povodom Gradonačelnik je još jednom obavijestio članove Kolegija, vijećnike Gradskog vijeća da je za sve vrijeme rješavanja ovoga problema postupao u najboljoj namjeri i u skladu sa informacijama kojima je u tom trenutku raspolagao, a koje nisu uvijek bile tačne, te da je u određenim stvarima bio doveden u zabludu od strane osoba o čijim će se postupcima odlučivati u drugim procesima. Gradonačelnik je još jednom ponovio opredjeljenje Grada Goražda da podrži sve što kao krajnji cilj ima dobrobit svih građana, ali i da će ovaj postupak preuzimanja aktivnosti SOS KDI biti dodatni teret za Budžet Grada Goražda što će se pokušati prevazići na sve zakonom dozvoljene načine.

Više detalja biće poznato nakon sjednice Gradskog vijeća Grada Goražda, a stav Gradonačelnika o ovome pitanju dijele i gradski vijećnici koji su se u punom kapacitetu, na partnerskim osnovama upustili u rješavanje ovoga problema.