ODRŽANA 11. REDOVNA SJEDNICA VIJEĆA

Gradsko vijeće Goražde održalo je svoju 11. redovnu sjednicu . Nakon razmatranja dnevnog reda uslijedilo je usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice. Nakon toga na dnevnom redu našao se izvještaj o realizaciji zaključaka, potom vijećnička pitanja, inicijative odgovori na vijećnička pitanja, razmatranje vijećničkih inicijativa. U nastavku sjednice usvojen je prijedlog drugostepenog Rješenja Fejzić Inasa.