ODRŽANA 14. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Gradsko vijeće Goražde jučer je održalo svoju 14. redovnu sjednicu. Vijeće je na početku dosta vremena potrošilo na usvajanje samog dnevnog reda. Gradonačelnik je između ostalog podnio inicijativu da se na dnevni red stave Odluka o uspostavljanju Obrtničke zone Rasadnik i Odluka o razrješenju Gradskog pravobranioca, ali ovaj prijedlog nije dobio potrebnu većinu glasova.

Nakon toga su uslijedile redovne tačke, usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice, Izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice, potom vijećnička pitanja i inicijative, te odgovori na viječnička pitanja. Potom je Vijeće razmatralo i usvojilo Odluku o utvrđivanju raspona cijena za neizgrađeno građevinsko zemljište prema zonama građevinskog zemljišta u Gradu Goraždu za 2022. godinu. Usvojen je i prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti,  potom Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava posebnih namjena za geodetske poslove koja se u 2022. godini na području Grada Goražda prikupe po osnovu naplate naknada za korištenje podataka i vršenje usluga u oblasti premjera i katastra nekretnina i katastra komunalnih uređaja.

U nastavku sjednice Vijeće je razmatralo i usvojilo i Prijedlog Odluke o usvajanju Programa o pružanju usluga zajedničke komunalne potrošnje za 2022. godinu na području Grada Goražda I naselja Vitkovići, te Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška finansijskih sredstava Budžeta Grada Goražda sa ekonomskog koda 613 991-15. Izdaci za mjesne zajednice za 2022 godinu u ukupnom iznosu od 40.000 KM. Sjednica je potom prekinuta, a nastavak slijedi ubrzo.