ODRŽANA 16. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GORAŽDA

Vijećnici Gradskog vijeća Goražde održali su juče svoju 16 redovnu sjednicu. Nakon redovnih tački, usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice, izvještaja o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice, vijećničkih pitanja i inicijativa, uslijedilo je usvajanje Izmjena i dopuna Budžeta Grada Goražda za 2022. godinu. Nakon duže rasprave usvojene su Izmjene i dopune Budžeta Grada Goražda u iznosu  od 11.471 960,00 KM.

Usvojen je i prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Goražda Udruženju oboljelih od dječije cerebralne paralize i distrofije BPK-a Goražde, potom Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju saglasnosti na Program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća na području Grada Goražde za period od 2020-2024 godine, prijedlog Odluke o utvrđivanju Kalendara za obilježavanje značajnih događaja.

Vijećnici su usvojili i Prijedlog Odluke o utvrđivanju Kalendara za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995 u Gradu Goraždu. Usvojen je i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće, dodataka na plaće i naknade plaće izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika, državnih službenika i namještenika Grada Goražda, potom Prijedlog Odluke o produženju ugovora o davanju na korištenje poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Goražda JU Dom zdravlja ”Dr. Isak Samokovlija”Goražde, kao i prijedlozi odluka o produženju ugovora o dvanju na korištenje poslovnih prostorija Domu  zdravlja ”Dr. Isak Samokovlija” i JU Apoteci ”9 maj”. Usvojen je i prijedlog Odluke o pokretanju postupka javnog konkursa za izbor sekretara Gradskog vijeća Grada Goražda, potom Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja putnih komunikacija od interesa za Grad Goražde Goražde za 2022 godinu i Izmjene i dopune Programa održavanja putnih komunikacija od interesa za Grad Goražde za 2022.

 U nastavku sjednice usvojen je i Izvještaj o radu Savjeta mjesnih zajednica na području Grada Goražda, Donošenje drugostepenog rješenja po žalbi ”I- Novine BH” d.o.o. kao i  Informacija o stipendiranju studenata u akademskoj 2020/21.