ODRŽANA 18. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Gradsko vijeće Goražde održalo je jučer svoju 18. redovnu sjednicu na čijem Dnevnom redu se našlo 18 tačaka, među kojima i niz prijedloga i nacrta odluka.

Najprije je vođena rasprava o prijedlogu Dnevnoog reda, koji je nakon kraćih obrazloženja dobio dvije izmjene, koje se tiču zakonske procedure, a odnose se na to da su dva prijedloga odluka određena da u rasprave idu u formi nacrta, nakon čega je Dnevni red jednoglasno usvojen, kao i Zapisnik sa prethodne sjednice.

Uslijedila je tačka Izvještaj o realizaciji zaključaka, te vijećnička pitanja i inicijative i odgovori na vijećnička pitanja u sklopu koje su vijećnici postavljali brojna pitanja i inicijative, a one su se uglavnom odnosile na pitanja urednog vodosnabdjevanja, sanaciji puteva i programima uređenja grada. Usvojeni su i zaključci o postavljanju videonadzora u Gun-.gor parku, te izletištu  Gubavica, kao i postavljanje grba grada Goražda na Gubavici.

U nastavku sjednice vijeće je usvojilo niz odluka, a tome je prethodilo usvajanje Odluka o razrješenju i odluka  o imenovanju novog zamjenika predsjedavajućeg. Za novog zamjenika, umjesto Nezima Alagića,  izabrana je vijećnica Anela Čakal-Ušanović.