ODRŽANA 22. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GORAŽDE

Gradsko vijeće Grada Goražda održalo je jučer svoju 22. redovnu sjednicu. Nakon usvajanja Dnevnog reda uslijedilo je razmatranje, a potom i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice, zatim Izvještaja o realizaciji zaključaka u sklopu kojeg se prisutnima obratio gradonačelnik dr.sci. Muhamed Ramović koji je najprije izvijestio vijećnike o stanju u Budžetu, potom o aktivnostima koje su se održale u periodu između dvije sjednice i o aktuelnim projektima koji se realizuju na području našeg Grada, obrazloživši vijećnicima projekte koji se realizuju kreditnim sredstvima Svjetske banke za koja je Grad Goražde aplicirao za novih 20.000.000,00 KM. Radi se o sredstvima za realizaciju četiri projekta. Prvi je uređenje Podhranjenskog potoka. Drugi projekat je uređenje obale između dva mosta, Mosta žrtava Srebrenice i Mosta Alije Izetbegovića. Treći projekat podrazumijeva uređenje od Mosta Alije Izetbegovića do Baćanskog mosta obzirom da je obala na ovome potezu usljed poplava urušena sa obje strane što bi se uredilo ovim projektom. Četvrti projekat je uređenje obale od Baćanskog mosta do Vitkovića. Ono što je Gradonačelnik želio da objasni vijećnicima ali i građanima jeste da se Grad Goražde ne zadužuje i neće imati obaveze vraćanja ovih sredstava, što je u javnosti ovih dana zbog pogrešnog interpretiranja izazvalo različite reakcije.

Zatim su uslijedila vijećnička pitanja, vijećničke inicijative i odgovori na vijećnička pitanja. Vijećnici su na sjednici usvojili niz odluka, izvještaja, informacija i zaključaka među kojima: Prijedlog Odluke o odobravanju izgradnje zgrade socijalnog stanovanja na lokalitetu Rasadnik – Goražde; Prijedlog Odluke o sufinansiranju izrade projekta provođenja preventivnih mjera za odvodnju površinskih voda iz ulice Zaima Imamovića, Šukrije Kukavice, 1. Maj i naselja Grabovik; Prijedlog Odluke o produženju Ugovora o zakupu poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Goražda, Udruženju muzičara ”Behar”; Prijedlog Odluke o produženju Ugovora o zakupu poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Goražda, Udruženju oboljelih od cerebralne paralize i distrofije BPK-a Goražde; Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za pribavljanje naknadnog odobrenja za izgrađeni poslovni objekat; Prijedlog Odluke o imenovanju jednog (nedostajućeg) člana Gradske izborne komisije Grada Goražde; Nacrt  Odluke o načinu i uslovima obavljanja komunalnih djelatnosti na području grada Goražda; Nacrt  Odluke o prekršajima protiv javnog reda i mira;  Prijedlog drugostepenog Rješenja po žalbi Halilović Salema; Prijedlog drugostepenog Rješenja po žalbi Pušilo Eldine; Prijedlog Dopunskog rješenja o preuzimanju neizgrađenog građevinskog zemljišta; Izvještaj o provedenom postupku javnog nadmetanja-licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Goražda; Izvještaj o procjenjenoj šteti: Izvještaj o procjenjenoj šteti od nesreće: požar (Kamen, Bogušići), Prijedlog Odluke o isplati finansijskih sredstava članovima gradske komisije za procjenu šteta za rad i izlazak na teren po Rješenju Gradonačelnika Grada Goražda u neto iznosu od 200,00 KM; Izvještaj o procjenjenoj šteti: Izvještaj o procjenjenoj šteti od nesreće: poplava, vjetar, Prijedlog Odluke o isplati finansijskih sredstava članovima gradske komisije za procjenu šteta za rad i izlazak na teren po Rješenju Gradonačelnika Grada Goražda u neto iznosu od 330,00 KM; Informacija o Izvještaju finansijske revizije Grada Goražde za 2018. godinu; te Informacja o stanju poljoprivrede na području Grada Goražda za 2019. godinu.