ODRŽANA 25. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GORAŽDE

Gradsko vijeće Grada Goražda održalo je jučer svoju 25. redovnu sjednicu. Nakon usvajanja Dnevnog reda uslijedilo je razmatranje, a potom i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice, zatim Izvještaja o realizaciji zaključaka u sklopu kojeg se prisutnima obratio gradonačelnik dr.sci. Muhamed Ramović koji je izvijestio vijećnike o aktivnostima koje su se održale u periodu između dvije sjednice i o aktuelnim projektima koji se realizuju na području našeg Grada, kao i o projektima koji trebaju da se realizuju u narednom periodu.

Zatim su uslijedila vijećnička pitanja, vijećničke inicijative i odgovori na vijećnička pitanja. Vijećnici su na sjednici usvojili niz odluka, izvještaja, informacija i zaključaka među kojima: Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o utvrđivanju visine naknade izabranim vijećnicima za obavljanje vijećničke funkcije; Prijedlog Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje jednog člana Gradske izborne komisije Grada Goražda; Odluka o usvajanju Programa rada Gradskog vijeća Grada Goražde za 2020. godinu; Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Goražda na području naselja, Rasadnika, Vitkovića i Obarka putem javnog nadmetanja – licitacije; Prijedlog Odluke o imenovanju članova Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja – licitacije – prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Goražda;  Prijedlog Odluke o pristupanju izmjena dijela Regulacionog plana „Centar“ Goražde, Prijedlog Odluke o prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta Vrhbosanskoj nadbiskupiji Sarajevo; Prijedlog Odluke o odobravanju, uređenju i osnivanju pijace u ulici 1. Slavne višegradske brigade b.b. u Goraždu; Prijedlog Odluke o prihvatanju ponude Pleh Nedžada iz Goražda za kupovinu stana u ulici Čajnička b.b. Goražde; Prijedlog Odluka o produženju ugovora o zakupu poslovnih prostorijau vlasništvu Grada Goražda: Ogranizaciji porodica šehida i poginulih boraca BPK-a Goražde, Kulturno – umjetničkom društvu „Azot“ Vitkovići, JU Dom zdravlja „Dr Isak Samokovlija“ Goražde; Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi; Izvještaj o procjenjenoj šteti od nesreće: Požar naselje Pobarnik MZ Goražde I; Odluka o isplati finansijskih sredstava članovima Gradske komisije za procjenu šteta za rad i izlazak na teren po Rješenju Gradonačelnika Grada Goražda u neto iznosu od 200,00 KM; Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu u vlasništvu Grada Goražda u korist Kanlić Feride iz Goražda; Zaključak o dozvoli izvršenja; Prijedlog Deklaracije o proglašenju Petera Handkea personom non grata na području Grada Goražda; te Prijedlog Deklaracije o protivljenju izgradnje poligona za uništavanje eksplozivnih srestava na zemljištu označenom kao k.č. 3121 zvana Svinjačka ravan KO Berič i k.č. 2417 zvana Čalmica KO Ilovača u Goraždu, dok Prijedlog Odluke o komunalnom redu nije dobio potrebnu većinu.