ODRŽANA DESETA REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GORAŽDE

Gradsko vijeće Goražde održalo je jučer svoju desetu redovnu sjednicu. Nakon izmena i dopuna dnevnog reda uslijedilo je usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice, te Gradonačelnikov Izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice,  u sklopu koje je Gradonačelnik također informisao aktivnostima između dvije sjednice Vijeća.

Potom su uslijedila vijećnička pitanja, odgovori na vijećnička pitanja i inicijative. Vijećnička pitanja uglavnom su se odnosila na dinamiku  rješavanja prisutne problematike u vezi sa psima lutalicama, putnoj infrastrukturi, vodosnabdjevanju.

Kada je riječ o odlukama, usvojen je prijedlog Odluke o produženju ugovora o zakupu poslovne prostorije u vlasništvu Grada Goražda, Udruženju boraca ‘’Patriotska liga’’, kao i prijedlog odluke o davanju u zakup poslovnih prostorija-prizemlje poslovne zgrade bivšeg Đačkog doma u vlasništvu Grada Goražda, Udruženju humanitarna organizacija ‘’Merhamet’’ Muslimansko dobrotvorno društvo.

Na doradu je vraćena Odluka o kriterijima i postupku dodjele jednokratne novčane pomoći za fizička i pravna lica i neformalne grupe građana.

Najveću raspravu izazvao je Prijedlog odluke  kojom bi se van snage stavila Odluka o davanju mišljenja za izvođenje prethodnih istražnih radova na izgradnji HE Ustikolina koju je 2019. donio raniji saziv Gradskog vijeća. Nakon duže rasprave odluka nije dobila potrebnu većinu, 9 vijećnika je glasalo za, 1 protiv, 9 suzdržanih te prijedlog nije dobio potrebnu većinu.

U nastavku sjednice razmatran je i usvojen niz odluka iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa, potom Prijedlog Odluke o razrješenju  zamjenskog predsjednika Gradske izborne komisije Grada Goražda, prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika Gradske izborne komisije Grada Goražda, te odluke o razrješenju i imenovanju novih članova u komisijama Gradskog vijeća, prijedlog Rješenja o razrješenju člana Skupštine JP Veterinarska stanica Goražde.

 Uslijedio je Izvještaj o provedenim izborima za organe mjesnih zajednica, u mjesnim zajednicama na području grada Goražda, analiza stanja u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području Grada Goražda u 2021. godini sa prijedlogom mjera, a na kraju sjednice izvršena je prezentacija idejnog rješenja projekta ‘’Obrtničke zone’’ Goražde.