ODRŽANA DEVETA REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GORAŽDE

Gradsko vijeće  Goražde održalo je danas svoju devetu redovnu sjednicu. Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice uslijedilo je usvajanje izvještaja o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice. U sklopu tačke izvještaj o realizaciji zaključaka gradonačelnik Goražda dr.sci. Muhamed Ramović je najprije izvijestio Vijeće da je punjenje Budžeta zaključno sa 27.3.2018. iznosi 1. 846 294,05 KM što je manje za 5,03 % od planiranog ostvarenja prihoda za ovaj period. Nakon toga Gradonačelnik je govorio o projektima  koji se realizuju putem Saudijskog kredita. Radovi su ponovo krenuli, jedino kašnjenje je prisutno kod projekta Most u Vitkovićima, zbog povećanog vodostaja rijeke Drine.

Kada je riječ o projektu Centar za upravljanje otpadom u maju je planirana tematska sjednica i Gradonačelnik je kazao kako će Vijeće dobiti sve potrebne informacije te da će u maju pozvati delegaciju iz Bahreina koja će Vijeće detaljno informisati o svemu. U toku su aktivnosti na projektu kružnog toka, naredne sedmice postavlja se kamen temeljac za zgradu u Rasadniku a u planu su još 4 zgrade. Gradonačelnik je izvjestio i o projektu Marka na marku, te da je stigao projekat Dijaliznog centra, da je završena fasada zgrade Gradske uprave, da su potpisani ugovori za boračka udruženja, udruženja mladih, sport, kulturu i pojedince, da je u toku konkurs za stipendije, da je Gradska uprava obilježila Dan mladih, Dan rijeke Drine, Dan nezavisnosti, Dan reintegracije općina Foča i Pale u F BiH, te da je održan veoma važan sastanak sa Vladom BPK-a u zgradi MUP-a o migrantima.

Nakon toga uslijedila su vijećnička pitanja, vijećničke inicijative, te odgovori na vijećnička pitanja i razmatranje vijećničkih iniicjativa.

Na dnevnom redu potom se našao i prijedlog Odluke o imenovanju jednog člana Gradske izborne komisije Grada Goražda. Nakon dva kruga glasanja nijedan kandidat nije dobio većinu glasova i usvojen je zaključak da se CIK-u pošalje dopis  da Vijeće nije izabralo  člana Izborne komisije. Nakon toga usvojena je Odluka o putovanju Kulturno-umjetničkog društva ‘’Azot’’  Vitkovići-Goražde i delegacije Grada Goražde na XXI ‘’Međunarodni festival djeteta’’  u Izmir Turska. Obzirom da je sjednica trajala do kasno popodne nastavak sjednice bit će zakazan naredne sedmice.