ODRŽANA KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GORAŽDE

Novoizabrani vijećnici Gradskog vijeća Goražde, jučer su na konstituirajućoj sjednici, davanjem svečane izjave, preuzeli prava i dužnosti vijećnika. Gradsko vijeće Goražde u naredne četiri godine činit će 25 vijećnika iz deset političkih partija i to: NBL – Nezavisna bosanskohercegovačka lista 6 vijećnika (Senad Hubjer, Nedim Dragolj, Sead Mršo, Aldin Šalaka, Rasim Ligata, Džemal Omanović); SDA – Stranka demokratske akcije 5 vijećnika (Adis Halilović, Nedim Kurtović, Adis Agović, Bajro Obuća, Adnan Žuga); SDP – Socijal demokratska partija 2 vijećnika (Alen Selimović, Senad Delić); NiP – Narod i pravda 2 vijećnika (Nezim Alagić, Amar Imamović); A-SDA Stranka demokratske aktivnosti 2 vijećnika (Mustafa Adžem, Amer Dedović); SBB – Savez za bolju budućnost 2 vijećnika (Almir Hasanefendić, Nusret Hubjer), SBIH – Stranka za BiH 2 vijećnika (Amel Begović, Anela Jamak), DF – Demokratska fronta 2 vijećnika (Arnel Vranj, Dževad Agović), Bosanskohercegovački demokrati – Džebrail Bajramović 1 vijećnik (Džebrail Bajramović); BNS – Bosanska narodna strana 1 vijećnik (Medina Kulelija).

Nakon davanja svečane izjave izabrana je Komisija za izbor i imenovanje Gradskog vijeća, nakon čega se pristupilo glasanju za izbor predjedavajućeg Gradskog vijeća Tajnim glasanjem za predsjedavajućeg Gradskog vijeća Goražde izabran je Bajro Obuća (SDA).

Novoizabrani predsjedavajući Gradskog vijeća Bajro Obuća se ovom prilikom obratio vijećnicima i javnosti te kazao kako se želi zahvaliti predsjedavajućoj u prošlom sazivu vijeća Jeleni Mirković, njenim zamjenicima i vijećnicima Gradskog vijeća, kao i prethodnom Gradonačelniku Grada Goražda, koji su po njegovom mišljenju svi zajedno dali, neko manje neko više, značajan doprinos razvoju Grada Goražde i radili na tome da život građana jednostavno bude bolji. Također i od novog Gradonačelnika, kojem je još jednom uputio čestitke, kao i od svih vijećnika istakao je da očekuje da zaista rade na tome da interes grada i građana bude na prvom mjestu, te da ono što će on insistirati kao novi predsjedavajući je da se strogo svi pridržavaju propisa i procedura.

Nakon toga izabrani su zamjenici predsjedavajućeg Anela Jamak  (SBiH) i Nezim Alagić (NiP).

Vijećnicima se obratio i gradonačelnik Goražda Ernest Imamović koji je na početku obraćanja još jedanput čestitao novoizabranim vijećnicima, kao i izabranim zamjenicima predsjedavajućeg/će i predsjedavajućem Gradskog vijeća Bajru Obući naglasivši da se nada da će ovaj saziv Vijeća raditi u cilju dobrobiti naših građana, uz poziv da zajedno doprinesu stvaranju boljih uslova za život svih stanovnika na Drini.

Odmah nakon konstituirajuće sjednice Vijeće je održalo prvu vanrednu sjednicu na kojoj je usvojena Odluka o privremenom finansiranju Grada Goražda za prva tri mjeseca.

[robo-gallery id=”2045”]