ODRŽANA OSMA REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GORAŽDE

Na svojoj osmoj redovnoj sjednici, održanoj u petak 27.08.2021., vijećnici Grada Goražda razmatrali su i usvojili niz prijedloga, odluka i rješenja, a razgovaralo se i o brojnim pitanjima i vijećničkim inicijativama. Prvi dio sjednice upravo je, kao i do sad, protekao u znaku vijećničkih pitanja i inicijativa, te odgovora na vijećnička pitanja koje je ponudio gradonačelnik Goražda Ernest Imamović. Pitanja su se odnosila uglavnom na rješavanje pitanja pijace, pasa lutalica, do koje faze je stigao projekat izgradnje mosta u Vitkovićima, u kojoj je fazi uređenje izletišta Gubavica?

Od inicijativa između ostalih izdvajamo da se na ulazu i izlazu iz Goražda ponovo stave table sa natpisom ”Goražde Grad heroj”, te inicijativu da Gradsko vijeće usvoji deklaraciju kojom se poziva na hitno obezbjeđenje sredstava za nastavak radova na tunelu Hranjen, a da nadležno Tužilaštvo Kantona Sarajevo provede sveobuhvatnu istragu i utvrdi odgovornost u ovom slučaju.

Vijeće je usvojilo i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Efendić Moameru iz Goražda o prodaji zemljišta, kao i nekoliko odluka o prodaji neposrednom pogodbom građevinskog zemljišta Deljo Esadu iz Goražda,  Dizdarević Mehi, Dizdarević Mirsadu, Kadrić Merimi i Karović Dževadu iz Goražda.

U nastavku sjednice usvojeni su i Prijedlog Odluke o načinu i uslovima zamjene zemljišta između Osmanković Asima i Grada Goražda, Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi za zemljište označeno kao dio k.č. 6088/3, K.O. Vranići, Prijedlog Odluke o imenovanju dva člana Gradske izborne komisije, Prijedlog Odluke o razrješenju zamjenskog člana Gradske izborne komisije Grada Goražda (Bukva Armin), Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja „Povelja humanosti Grada Goražda“, a) Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Komisije za statutarna pitanja i propise, b) Prijedlog Rješenja o imenovanju  predsjednika Komisije za statutarna pitanja i propise, c) Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Etičke komisije časti, d) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika Etičke komisije časti. Usvojena je i Deklaracija o proglašenju Amira Reka personom non grate na području Grada Goražda, Izvještaj o radu i izvršenju Programa rada Gradskog vijeća Grada Goražda za period 01.01.2020. godine do 31.12.2020.godine.

Do kraja sjednice razmatrana je Informacija o stipendiranju studenata u akademskoj 2019/2020. godini,  te Analiza stanja nevladinog sektora (nevladine organizacije, sport, kultura i vjerske zajednice) a razmatrane su i vijećničke inicijative.