RASIM LIGATA

Rođen: 03.11.1960. godine
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: Profesor
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: Nezavisna bosanskohercegovačka lista