USVOJEN BUDŽET GRADA GORAŽDA ZA 2020. GODINU

Gradsko vijeće Grada Goražda održalo je jučer svoju 24. redovnu sjednicu na kojoj se našlo niz bitnih odluka među kojima i Budžet Grada Goražda za 2020. godinu. Nakon usvajanja Dnevnog reda uslijedilo je razmatranje, a potom i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice, zatim Izvještaja o realizaciji zaključaka u sklopu kojeg se prisutnima obratio gradonačelnik dr.sci. Muhamed Ramović koji je najprije izvijestio vijećnike o stanju u Budžetu, potom o aktivnostima u periodu između dvije sjednice i o aktuelnim projektima koji se realizuju na području našeg Grada iskoristivši priliku da se zahvali građanima Mjesne zajednice Hubjeri na razumijevanju prilikom priprema za relalizaciju projekta izgradnje zaobilaznice za što će od strane JP Ceste Federacije BiH biti odobreno milion eura.

Zatim su uslijedila vijećnička pitanja, vijećničke inicijative i odgovori na vijećnička pitanja, a potom je usvojen prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Grada Goražda za 2019. godinu, nakon čega je uslijedila rasprava i usvajanje veoma bitne odluke tj. Budžeta Grada Goražda za 2020. godinu, koji je usvojen u iznosu od 10.297.000,00 KM.

Vijećnici su na sjednici usvojili i Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Goražda za 2020. godinu;  zatim Prijedlog Budžetskog kalendara Grada Goražda za 2020. godinu; te Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa radu izgradnje 20 kV priključnog voda za KBTS 20/0,4 „SE Rešetnica“ za potrebe Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo.