USVOJEN BUDŽET GRADA GORAŽDA ZA 2021. GODINU

Gradsko vijeće Grada Goražda jučer je u Velikoj sali Centra za kulturu održalo svoju prvu tematsku sjednicu u sklopu koje je usvojen Budžet Grada Goražda za 2021. godinu, zatim Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Goražda za 2021. godinu; Prijedlog Budžetskog kalendara Grada Goražda za 2021. godinu, te prijedlog odluke o davanju saglasnosti.

Uz brojne rasprave i niza amandmana od strane vijećnika usvojen je Budžet Grada Goražda za 2021. godinu, u iznosu od 9.624.000,00 KM, a na tematskoj sjednici u sklopu prve tačke raspravljalo se i o problematici povodom situacije izazvane Koronavirusom u našem Gradu.

Nakon tematske sjednice vijećnici Gradskog vijeća održali su treću vanrednu sjednicu u sklopu koje je usvojen: Prijedlog Odluka o dodjeli kreditnih sredstava iz „Namjenskog depozita Općine Goražde u cilju bržeg zapošljavanja na području općine Goražde“ ( a. Prijedlog Odluke o dodjeli kreditnih sredstava “DUGA“ d.o.o. Goražde iz „Namjenskog depozita Općine Goražde u cilju bržeg zapošljavanja na području Općine Goražde“, b. Prijedlog Odluke o dodjeli kreditnih sredstava OKR „ŽIGO“ vl. Žigo Nihada iz Goražda iz „Namjenskog depozita Općine Goražde u cilju bržeg zapošljavanja na području Općine Goražde“, c. Prijedlog Odluke o dodjeli kreditnih sredstava TR „MINKA“ vl. Obuća Emina iz Goražda iz „Namjenskog depozita Općine Goražde u cilju bržeg zapošljavanja na području Općine Goražde“, d. Prijedlog Odluke o dodjeli kreditnih sredstava UR „AMARO“ Kovač Nihad iz „Namjenskog depozita Općine Goražde u cilju bržeg zapošljavanja na području Općine Goražde“, e. Prijedlog Odluke o dodjeli kreditnih sredstava „NINE“ d.o.o. Goražde iz „Namjenskog depozita Općine Goražde u cilju bržeg zapošljavanja na području Općine Goražde“); zatim Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na ustupanje putničkog vozila na korištenje; Prijedlog Odluke o utvrđivanju raspona cijena za neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište prema zonama građevinskog zemljišta u Gradu Goražde za 2021. godine i Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisnog stambenog prostora za 2020. godinu na području grada Goražda.