USVOJEN NACRT BUDŽETA GRADA GORAŽDA ZA 2022.

Gradsko vijeće Goražde održalo je jučer svoju 11. redovnu sjednicu. Nakon usvajanja dnevnog reda, na istom se našlo 19. tačaka. Vijećnici Gradskog vijeća donijeli su niz odluka, a ona tačka koja je svakako bila naviše interesantna jeste Nacrt Budžeta Grada Goražda za 2022. godinu. Nakon rasprave po ovoj tačci usvojen je Nacrt Budžeta Grada Goražde za 2022. godinu u iznosu 10. 227 755, 00 KM koji će biti upućen na javnu raspravu.

Kako je istaknuto na sjednici Budžet Grada Goražda imat će razvojni karakter, a nakon godine potrošene na stabilizaciju i vraćanje dugova, ulazi se u fazu masovnijeg ulaganja u infrastrukturu, sa posebnim akcentom na uređenje užeg gradskog jezgra.

 Iako je usvojena Odluka o privremenom finansiranju za prva tri mjeseca, konačno usvajanje Budžeta za narednu godinu može se očekivati već na narednoj sjednici vijeća, krajem Januara.

Vijeće je na 11. redovnoj sjednici raspravljalo i o stanju i problematici u JKP ”6 mart”,tačnije problematici vezanoj  za proceduru imenovanja Nadzornog i Upravnog odbora ove ustanove.

 Od ostalih tačaka, izdvajamo i usvajanje Odluke o organizaciji Jedinstvenog gradskog organa uprave Grada Goražda i organizaciji i djelokruga službi, koja predviđa određene izmjene u organizaciji jedinstvenog gradskog organa uprave Grada Goražde, a u cilju bolje organizacije i efikasnijeg rada.