GRADSKO VIJEĆE ODRŽALO SVOJU 27. REDOVNU SJEDNICU

Gradsko vijeće Grada Goražda održalo je svoju 27. redovnu sjednicu. Nakon usvajanja Dnevnog reda uslijedilo je razmatranje, a potom i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice, zatim Izvještaja o realizaciji zaključaka u sklopu kojeg se prisutnima obratio gradonačelnik dr.sci. Muhamed Ramović koji je izvijestio vijećnike o aktivnostima koje su se održale u periodu između dvije sjednice i o aktuelnim projektima koji se realizuju na području našeg Grada, kao i o projektima koji trebaju da se realizuju u narednom periodu, te o trenutnoj situaciji  u našem Gradu vezano za pandemiju Koronavirusa.

Zatim su uslijedila vijećnička pitanja, vijećničke inicijative i odgovori na vijećnička pitanja. Vijećnici su na sjednici usvojili niz odluka, izvještaja, informacija i zaključaka među kojima: Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava planiranih u Budžetu Grada Goražda za 2020. godinu na ekonomskom kodu 614-515 – Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji; Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisnog stambenog prostora za 2019. godinu na prostoru grada Goražda; Prijedlog Odluke o utvrđivanju raspona cijena za neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište prema zonama građevinskog zemljišta u Gradu Goražde za 2020. godinu; Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi; Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Gradu Goražde za razdoblje 2020-2024. godina; zatim Izvještaj o radu Gradskog štaba civilne zaštite u periodu pandemije COVID 19; Izvještaj o realizaciji Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i Izvještaj o procjenjenoj šteti od nesreće: a) Požar naselje Čitluk, MZ Berič, b) Prijedlog Odluke o  isplati finansijskih sredstava članovima gradske komisije za procjenu štete za rad i izlazak na teren po rješenju Gradonačelnika Grada Goražda u neto iznosu od 200 KM, c) Požar naselje Ratkovići, MZ Bogušići, d) Prijedlog Odluke o isplati finansijskih sredstava članovima gradske komisije za procjenu štete za rad i izlazak na teren po rješenju Gradonačelnika Grada Goražda u neto iznosu od 200 KM, te su primljene k znanju Informacija o realizaciji zaključaka sa „Treće vanredne sjednice„ Gradskog vijeća Grada Goražde i Informacija o razlozima obustave građevinskih radova koji izvode u naselju 1. Maj.

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju prijedloga o izmjenama i dopunama Statuta JU Dom zdravlja „Dr, Isak Samokovlija“ Goražde nije dobio potrebnu većinu, dok su Izmjene i dopune Budžeta Grada Goražda za 2020. godinu na prijedlog Kluba SBB usvojene u formi Nacrta i zbog trenutne situacije izazavane pandemijom Koronavirusa neće se održavati javne rasprave, već će građani prijedloge dostavljati pismenim putem.