NASTAVAK OSAMNAESTE REDOVNE SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GORAŽDE

Gradsko vijeće Goražde održalo je jučer u popodnevnim satima nastavak osamnaeste redovne sjednice. Na dnevnom redu najprije su se našli prijedlozi odluka o razrješenju člana Gradske izborne komisije Grada Goražde i o razrješenju zamjenskog člana Gradske izborne komisije Grada Goražde, te prijedlog Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje dva člana Gradske izborne komisije Grada Goražde koji su usvojeni. Potom je usvojen prijedlog Odluke o imenovanju članova Skupštine JKP „6 Mart“ d.o.o. Goražde; prijedlog Odluke o imenovanju članova Skupštine JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Goražde; prijedlog Odluke o putovanju ANIP-a J.U. Centar za kulturu Goražde, KUD „Azot“ Vitkovići – Goražde i delegacije Grada Goražde na XXII „Međunarodni festival djeteta“ u Izmir, Gaziemir – Turska; prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa radi izgradnje sistema za snadbjevanjue vodom naselja Laleta, Budići i Doca u Goraždu u korist Grada Goražde; prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisnog stambenog prostora za 2018. godinu na području grada Goražda; prijedlog Odluke o utvrđivanju raspona cijena za neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište prema zonama građevinskog zemljišta u Gradu Goraždu za 2019. godinu; te prijedlog Odluke o prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta kupcu Muratspahić Izetu.

Nakon što su usvojili niz odluka vijećnici su razmatrali i usvojili Program rada Gradskog vijeća; zatim Nacrt Odluke o komunalnom redu; te Informaciju o realizaciji Programa pružanja usluga komunalne zajedničke potrošnje za 2018. godinu na području grada Goražde i naselja Vitkovići i uplati sredstava JKP „6 Mart“ d.o.o Goražde, kao i Analizu stanja u oblasti zaštite od požara i vatrogastva, na području grada Goražda u 2018. godini.