ODRŽANA 13. REDOVNA SJEDNICA VIJEĆA GRADA GORAŽDE

Gradsko vijeće Goražde održalo je jučer svoju 13. Redovnu sjednicu. Sjednica je započela usvajanjem dnevnog reda , zapisnika sa prethodne sjednice, nakon čega je uslijedio izvještaj o realizaciji zaključaka u sklopu kojeg je Gradonačelnik Vijeće informisao o stanju u Budžetu, aktivnostima na realizaciji Saudijskog kredita te aktivnostima između dvije sjednice vijeća.

Nakon toga uslijedilo su vijećnička pitanja, inicijative i odgovori na vijećnička pitanja. Vijeću je prezentirana Informacija-prezentacija, provodjenje istanbulske konvencije Vijeća Evrope na području BPK-a Goražde, prepreke, problemi I potrebni koraci.

U nastavku sjednice prezentovana je informacija Nadzornog organa o realizaciji radova na sekundarnoj vodovodnoj mreži te davanje mišljenja na Nacrt izmjena regulacionog plana Poda.

Sjednica je potom prekinuta, a nastavak slijedi narednih dana.