ODRŽANA 23. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GORAŽDE

Gradsko vijeće Goražde održalo je  jučer svoju 23. redovnu sjednicu. Nakon usvajanja zapisnika uslijedio je izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice. Obzirom da je Gradonačelnik bio službeno odsutan i nije prisustvovao sjednici,  Izvještaj je prezentirala sekretar Jedinstvenog gradskog organa uprave  Grada Goražde Mirsada Sirčić. Nakon toga uslijedile su tačke vijećnička pitanja, inicijative, odgovor na vijećnička pitanja i  i razmatranje vijećničkih i građanskih inicijativa. Vijeće je nakon toga razmatralo Prijedlog Odluke o usvajanju i provođenju Prostornog plana Grada Goražda za period 2017.-2037. godinu, ali je nakon duže rasprave odgođeno izjašnjavanje o istom za neku od narednih sjednica.

Nakon toga Vijeće je usvojilo Prijedlog Odluke o usvajanju finansijskog plana Gradske izborne komisije Grada Goražda za 2024. godinu. Vijeće je razmatralo i usvojilo i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta jedinstvenog gradskog organa uprave Grada Goražda. Usvojen je i Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Hodžić Dževadu radi oblikovanja građevinske čestice, Nacrt Odluke o oblastima djelovanja,načinja sticanja i prestanku statusa, evidenciji i obavezama prema udruženjima od posebnog značaja za Grad Goražde. Razmatrana je i problematika u JU za predškolski odgoj i obrazovanje vezano za objekat ”Plavi cvijet”, no u toku ove tačke sjednica je prekinuta, a nastavak će se održati narednih dana.