ODRŽANA 5. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GORAŽDE

Gradsko vijeće Goražde održalo je jučer svoju petu redovnu sjednicu. Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice uslijedila je tačka Izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice u sklopu koje je Gradonačelnik Goražda dr.sci. Muhamed Ramović Vijeće izvjestio o realizovanim zaključcima te aktivnostima u periodu između dvije sjednice.

Gradonačelnik Goražda na početku je najprije Vijeće informisao o stanju u Budžetu. On je izvjestio Vijeće da je punjenje Budžeta 7. 069. 844,86 što iznosi 76,84 % odnosno da je punjenje Budžeta manje za 5,14 % u odnosu na planirane prihode. On je također kazao kako su zastoji u punjenju Budžeta najviše prouzrokovani zastojima u izmirenju od strane Vlade Kantona. Gradonačelnik Ramović je također Vijeće izvjestio da kada su u pitanju projekti koji se realizuju putem Saudijskog kredita radovi idu svojim tokom, ostatak radova će se raditi u skladu sa vremenskim prilikama. Kada je u pitanju projekat Trešnjice, privedeni su kraju radovi na izgradnji pristupnog puta, ostaje još da se asfaltira ovaj put. Uskoro se očekuje dolazak investitora iz Bahreina. Kada su u pitanju  projekti vodosnabdjevanja pri kraju je izgradnja vodovoda u Vitkovićima, u toku je projekat vodosnabdjevanja Budića. Također je u probni rad pušten sistem vodosnabdjevanja Cvilin-Ahmovići-Kodžaga Polje, Kazagići, Hubjeri. U toku su i projekti koji se realizuju sa UNDP-om, odobreno je 140 000 KM za rasvjetu ispod mosta prema Baćcima, kao i za nabavku opreme za Službu civilne zaštite. Potpisan je ugovor za put Vran Potok, tu su i putevi na području MZ Sadba gdje se rade putni pravci koje finansira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH. Federalno mistarstvo za izbjeglice i raseljena lica Vlada BPK i Grad Goražde potpisali su ugovor o sufinasiranju projekta rekonstrukcija putnog pravca Sadba – Hajradinovići u Mjesnoj zajednici Sadba i asfaltiranje i sanacija ulice Enesa Turkovića u Mjesnoj zajednici Goražde IV. Ukupna vrijednost pomenutih projekata je 150.000,00 KM. Kada su u pitanju projekti zatvaranja kolektivnih centara započete su procedure za izgradnju prve zgrade. Grad Goražde također učestvuje u ILO projektu koji se odnosi na prekvalifikaciju i projekt cjeloživotnog obrazovanja, a koji za cilj ima smanjenje nezaposlenosti. Gradonačelnik je također izvjestio o učešću na konferenciji TDBB gdje je još jednom ukazao na važnost toga da put Sarajevo-Beograd ide preko Goražda. On je na ovaj problem ukazao i vijećnicima te apelovao da svi reaguju. Gradonačelnik je vijeće također izvjestio da su provedeni izbori za predsjednike i članove savjeta po svim mjesnim zajednicama. Kada su u pitanju projekti sa turskim bratskim općinama sa općinom Kećioren radi se Gradski trg i upravo je završen idejni projekat o kojem će se uskoro i Vijeće izjašnjavati.  Grad Goražde podržao je obilježavanje 70 godina Crvenog križa Goražde, podržana je manifestacija Dani jabuke, kao i brojne sportske manifestacije i ekskurzije.

Nakon Gradonačelnikovog izvještaja uslijedile su tačke vijećnička pitanja, inicijative, odgovori na vijećnička pitanja te razmatranje vijećničkih inicijativa. Vijeće je razmatralo a potom usvojilo niz tačaka među kojima Prijedlog Odluke o partnerstvu Grada Goražda sa Communom Citta di Airola iz Italije, Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti. Vijećnici su usvojili i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene Odluke o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Općini Goražde za razdoblje od 2015.-2019 godina broj: 01-02-1861 od 07.05.2015. godine, potom Prijedlog odluke o postavljanju  i zamjeni kućnih brojeva i natpisa ulica na urbanom području Grada Goražda, Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja omladinske politike Grada Goražda, potom prijedlog Odluke o razrješenju člana Gradske izborne komisije Grada Goražda, potom prijedlog Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje jednog člana Gradske izborne komisije Grada Goražda.

U nastavku sjednice Gradsko vijeće Goražda usvojilo je i Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnih odbora javnih ustanova JU Dom zdravlja Dr. Isak Samokovlija i JU Apoteka 9 maj. Vijeće je usvojilo i Prijedlog Rješenja o obnovi postupka po prijedlogu Studen Branke, Pereula Stojanke i Vlačić Nikoline, Prijedlog Rješenja o dodjeli zemljišta u korist Adisa Halilovića iz Goražda, Prijedlog Rješenja o utrđivanju prava vlasništva na zemljištu državne svojine u korist Čeljo Najle iz Goražda.

Usvojen je i Izvještaj o radu, finansijski izvještaj za 2016., Plan i program rada za 2017. i Izvještaj neovisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za godinu koja je završila 31.12.2016. godine za JP Veterinarska stanica Goražde i JU za predškolski odgoj i obrazovanje.

Do kraja sjednice usvojena je Informacija o stanju poljoprivrede na području Grada Goražda i Informacija o poslovnim prostorijama sa kojima raspolaže Gradska uprava Grada Goražde.