ODRŽANA PETA REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GORAŽDE

Gradsko vijeće Goražde održalo je jučer svoju petu redovnu sjednicu. Na sjednici se našlo ukupno 11 tačaka. Obzirom da je jučer bio dan bijelih traka na početku sjednice odata je počast za 3176 ubijrnih Prijedorčana. Potom je uslijedilo polaganje zakletve za novoizabranog vijećnika Almira Mulahmetovića (SDA ), koji je zamjenio vijećnika Adisa Agovića (SDA), koji je ranije preuzeo mandat u kantonaloj Skupštini.

Nakon toga usvojeni su zapisnici sa prethodnih sjednica. Slijedeća na redu bila je tačka izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice. U sklopu ove tačke gradonačelnik Goražda Ernest Imamović informisao je vijeće o stanju u budžetu, te o poduzetim aktivnostima u periodu između dvije sjednice Vijeća. On je najavio projekte, kao što su uređenje zelenih parkovskih površina,  govorio je o potrebi uređenja deponije Trešnjica, rješavanje pitanja potisnog cjevovoda, najavljen je i nastavak projekta izgradnje kolektora u naselju Hubjeri, projekti uređenja i rekonstrukcije zgrade Gradske uprave, te brojne druge aktivnosti.

Potom su vijećnici razmatrali tačke vijećnička pitanja, vijećničke inicijative i odgovori na vijećnička pitanja. Na petoj redovnoj sjednici Vijeće je razmatralo a potom i usvojilo prijedlog Odluke o korisnicima, kriterijima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć, prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja naknade za korištenje javnih površina-ljetnih bašta, ugostitelji na području Grada Goražda za 2021. godinu.

Usvojen je i prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška finansijskih sredstava Budžeta Grada Goražda sa ekonomskog koda 613 991-15-Izdaci za mjesne zajednice za 2021. godinu, u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM, potom prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava posebnih namjena za geodetske poslove koja se u 2021. godini na području Grada Goražda prikupe po osnovu naplate naknada za korištenje podataka i vršenje usluga u oblasti premjera  katastra nekretnina i katastra komunalnih uređaja.

Također je usvojen i Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištvu vlasništvo Grada Goražda u korist Mujković Muhidina iz Goražda. Na kraju sjednice razmatrana je tačka građanske inicijative.