ODRŽANA SJEDNICA KOLEGIJA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GORAŽDA

U Maloj sali Gradske uprave Goražde danas je održana sjednica Kolegija Gradskog vijeća Goražde, kojoj je prisustvovao i gradonačelnik Goražda dr.sci. Muhamed Ramović.

Na sjednici su razmatrani materijali, te je usvojen dnevni red 26. redovne sjednice Gradskog vijeća Goražde koja će se održati 27.02.2020. godine.

Ono što je interesantno je da će se na ovoj sjednici naći mnogo zanimljivih tačaka od kojih su svakako najbitnije tačke koje se odnose na Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška finansijskih sredstava planiranih u Budžetu Grada Goražda za 2020. godinu na ekonomskom kodu – podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji; Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška finansijskih sredstava planiranih u Budžetu Grada Goražda za 2020. godinu na ekonomskom kodu – izdaci za mjesne zajednice; Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška finansijskih sredstava planiranih u Budžetu Grada Goražda za 2020. godinu na ekonomskom kodu – Beneficija za socijalnu zaštitu; Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška finansijskih sredstava planiranih u Budžetu Grada Goražda za 2020. godinu na ekonomskom kodu – Izdaci za vojne invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca i tekući transferi za boračku populaciju; zatim Prijedlog Odluke o usvajanju Programa pružanja usluga zajedničke komunalne potrošnje za 2020. godinu na području grada Goražda i naselja Vitkovići; Prijedlog Odluke o usavajanju Programa uređenja Grada i prigradskih naselja za 2020. godinu; Prijedlog Odluke o usavajanju Programa održavanja cesta/puteva od interesa za Grad Goražde za 2020. godinu.