ODRŽANA TREĆA REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GORAŽDE-USVOJEN NACRT BUDŽETA GRADA GORAŽDA ZA 2021. GODINU

Vijeće Grada Goražda održalo je jučer svoju treću redovnu sjednicu, na kojoj se našao veliki broj tačaka, među kojima i Nacrt Budžeta Grada Goražda za 2021. godinu.

Sjednica je počela usvajanjem Dnevnog reda, sa kojeg je povučena tačka Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju mišljenja za izvođenje prethodnih istražnih radova za izgradnju Hidroelektrane Ustikolina, a uvrštena je tačka Deklaracija  Gradskog vijeća Grada Goražda.

Uslijedio je potom Izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice u sklopu koje je gradonačelnik Ernest Imamović informisao Vijeće o aktivnostima između dvije sjednice. Potom su razmatrane tačke vijećničke inicijative, odgovori na vijećnička pitanja, razmatranje vijećničkih inicijativa.

Vijeće je u paketu razmatralo a potom i usvojilo pojedinačnim izjašnjavanjem nekoliko tačaka koje se odnose na odluke o produženju ugovora o zakupu poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Goražda i to Bošnjačkoj zajednici kulture ‘’Preporod’’, Općinsko društvo Goražde, Udruženju ‘’Josip Broz Tito’’ Udruženju antifašista i boraca NOR-a Općine Goražde i Udruženju logoraša Goražde, Turističkoj zajednici BPK-a, Obrtničkoj komori BPK-a, Udruženju poslodavaca BPK-a, Općem udruženju ‘’Stari zanati’’, te Privrednoj komori BPK-a.

Potom je usvojena Odluka o stavljanju van snage Odluke o zaduženju Općine Goražde, prijedlog Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje dva člana Gradske izborne komisije Grada Goražda.

Vijećnici su najviše vremena potrošili na tačku Nacrt Budžeta Grada Goražda za 2021. U svom izlaganju vijećnici su iznosili svoje primjedbe  na pomenuti Nacrt. To je rezultiralo da se u konačnici usvoji Nacrt Budžeta Grada Goražda u iznosu 9.430 400,00 KM koji će potom biti upućen na Javnu raspravu.

 Usvojene su i  tačke Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Goražda,kao i Nacrt Budžetskog kalendara za 2021.godinu. Vijeće je dalo i mišljenje na Nacrt prostornog Plana Grada Goražda za period 2017.-2037.

Tokom ove sjednice usvojena je i Deklaracija Gradskog vijeća Grada Goražde u kojoj je Vijeće osudilo negativna dešavanja i političke afere koje potresaju Bosansko-podrinjski kanton Goražde, u kojoj su pozvali i domaće i međunarodne institucije na djelovanje, al i aktere pomenutih događaja da putem pregovora i dijaloga, pronađu zajednički jezik te doprinesu stabilizaciji i normalizaciji sveukupnog političkog ambijenta na prostorima BPK-a Goražde.