USVOJEN REBALANS BUŽETA ZA 2023. GODINU

Gradsko vijeće Goražde jučer je održalo nastavak 21. sjednice, kao i 22 redovnu sjednicu. Prvi dio sjednice uglavnom je protekao u znaku vijećničkih pitanja, inicijativa i odgovora na vijećnička pitanja. Nakon toga gradonačelnik Goražda informisao je Vijeće o aktivnostima između dvije sjednice.

Pored niza tačaka o kojima su vijećnici raspravljali na 22. sjednici Vijeća najviše vremena utrošili su na tačku koja se odnosi na rebalans Budžeta za 2023. Nakon rasprave i određenih amandmana rebalans Budžeta usvojen je u iznosu 13. 784 330,00 KM te je u odnosu na planirani Budžet veći  za 51. 530,00 KM.