USVOJENA ODLUKA O UTVRĐIVANJU DANA SJEĆANJA NA UBIJENE CIVILE U NASELJU LOZJE

Na prvom nastavku 26. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Goražde, održanom 11.03.2024. godine, Gradsko vijeće je jednoglasno donijelo odluku da će se 22. maj obilježavati kao Dan sjećanja na ubijene civile u naselju Lozje u Goraždu.  Ova odluka donijeta je na inicijativu Mjesne zajednice Goražde IV. Program aktivnosti za Dan sjećanja utvrdiće gradonačelnik i organizacioni odbor, a sredstva za potrebe organizacije Dana sjećanja osiguraće se iz budžeta grada.

Prigradsko naselje Lozje (Kokino Selo), koje se nalazi na ulazu u Goražde iz pravca Ustiprače, od 4. do 22. maja 1992. godine bilo je u potpunoj opsadi. U pet sati ujutro 22. maja 1992. godine naselje je opkoljeno, izvršen je napad, kuće su zapaljene, a civili koji su se zatekli ispred kuća i u kućama ubijani i zarobljeni. U napadu je stradalo oko 30 osoba, a među žrtvama su uglavnom bile starije osobe, žene i djeca među kojima je najmlađe dijete imalo 11 godina. Tog 22. maja 1992. godine ubijeno je čak 13 članova jedne porodice. Prema optužnici Tužilaštva Bosne i Hercegovine, sedam muškaraca je zarobljeno i odvedeno u nepoznatom pravcu, a njihova tijela pronađena su 1993. godine u masovnoj grobnici Šišeta. Oko 70 civila bošnjačke nacionalnosti nezakonito je zatvoreno nakon napada. Prema izjavama svjedoka, mnoga nađena tijela bila su unakažena. Još se traga za posmrtnim ostacima osam osoba. Izvršeno je uništavanje ili prisvajanje imovine u velikim razmjerama. Za ovaj ratni zločin protiv civilnog stanovništa pred Sudom Bosne i Hercegovine sudi se Branislavu Lasici i Miroslavu Miloviću, pripadnicima Terotorijalne odbrane Srpske Republike Bosne i Hercegovine, kasnije Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Lasici i Miloviću se stavlja na teret da su planirali, komandovali i učestvovali u napadu. Na Sudu BiH potvrđena je optužnica i protiv Braneta Petkovića koji im je bio nadređeni kao komandir Rejonskog štaba Teritorijalne odbrane Srpske opštine Goražde i koji je odobrio napad, ali je optuženi nedostupan i, koliko je poznato, nalazi se na teritoriji Srbije čije državljanstvo ima. Suđenje je počelo u martu 2022. godine.

U nastavku 26. sjednice, vijećnici su potom usvojili  Odluku o oblastima djelovanja, načinu sticanja i prestanka statusa, evidenciji i obavezama prema udruženjima od posebnog interesa za Grad Goražde. Na sjednici su usvojene i odluke o usvajanju tri programa utroška budžetskih sredstava za 2024. godinu i to:

  • Program raspodjele i utroška na poziciji Beneficije za socijalnu zaštitu, u iznosu od 100.000 KM, namijenjen za jednokratne novčane pomoći majci/porodilji novorođenog djeteta, jednokratne novčane pomoći porodicama za vještački potpomognutu oplodnju, jednokratne novčane pomoći licima koji se nađu u stanju socijalne potrebe, za nabavku osnovnih životnih namirnica i pomoći u liječenju i nabavku lijekova i  participacije troškova dženaze-sahrane korisnika stalne novčane pomoći.

Program poticaja poljoprivrednoj proizvodnji u iznosu od 45.000 KM, namijenjen za sufinansiranje projekata u saradnji sa drugim nivoima vlasti i humanitarnim

  • organizacijama, organiziranje kulturno-privrednih manifestacija i podršku aktivnostima udruženja.
  • Program održavanja putnih komunikacija od interesa za Grad Goražde, u iznosu od 190.000 KM, namijenjen za nabavku saobraćajne signalizacije i opreme, sanaciju udarnih rupa u asfaltnom kolovozu i na lokalnim putnim pravcima, redovno zimsko i ljetno održavanje putnih komunikacija te vanredno održavanje puteva.

Odluka o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje dva člana Gradske izborne komisije, koju je podnijela Komisija za izbor i imenovanja, ponovo nije dobila potrebnu većinu.

Nastavak 26. redovne sjednice Gradskog vijeća biće zakazan u narednim danima, a preostale tačke dnevnog reda su: Izvještaj o realizaciji Strategije integriranog razvoja Grada Goražde za 2022. godinu; Izvještaj o realizaciji Godišnjeg plana rada Gradske uprave Grada Goražde za 2023. godinu i Plan i program rada i Finansijski plan J.U. Sportski centar Goražde za 2024. godinu.