NA 14. REDOVNOJ SJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA USVOJENA ODLUKA O PREUZIMANJU PRAVA VLASNIŠTVA NAD NEKRETNINAMA SOS KINDERDORF INTERNATIONAL U GORAŽDU NA GRAD GORAŽDE

Gradsko vijeće Goražde održalo je jučer svoju 14. Redovnu sjednicu. U sklopu sjednice razmatrano je 16 tačaka,  a zasigurno da je sjednicu obilježilo usvajanje Odluke o preuzimanju i prenosu prava vlasništva nad nekretninama SOS Kinderdorf International u Goraždu na Grad Goražde. No prije usvajanja ove Odluke Vijeće je najprije usvojilo zapisnik sa prethodne sjednice, potom je uslijedio Izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice u sklopu kojeg je gradonačelnik Goražda dr. sci. Muhamed Ramović ukratko informisao Vijeće o stanju u Budžetu kao i aktivnostima između dvije sjednice Gradskog vijeća.

Potom su uslijedili vijećnička pitanja, inicijative i odgovori na vijećnička pitanja, te razmatranje vijećničkih inicijativa. U sklopu sjednice Vijeće je potom usvojilo i prijedlog Odluke o davanju saglasnosti kreditnom zaduženju JZU Apoteka ‘’9. maj’’ Goražde uz hipoteku, potom Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni  Odluke o preuzimanju prava osnivača i utvrđivanje statusa Doma zdravlja ‘’Dr. Isak  Samokovlija’’.

Vijeće je usvojilo i prijedlog Odluke o prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta Kanlić Ramizu iz Goražda. U nastavku sjednice usvojeno je nekoliko odluka koje se odnose  na donošenje rješnja u drugostepenom žalbenom postupku na rješenja službi Gradske uprave.

Vijeću je prezentovana i informacija o potrebi saniranja i uklanjanja porušenog objekta pored košarkaškog stadiona u ul. 1. maj Goražde, kao i Informacija – Odgovor Gradskog vijeća na Zahtjev Ustavnog suda Federacije BiH broj: U-15/18 od 21.09.2018.