ODRŽAN NASTAVAK DVADESETE REDOVNE SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GORAŽDE

Gradsko vijeće Goražde održalo je jučer u poslijepodnevnim satima nastavak dvadesete redovne sjenice. Najprije je Vijeće razmatralo, a potom usvojilo Prijedlog Odluke o odobravanju izgradnje zdravstveno-stambenog objekta u ul. Zdravstvenih radnika u Goraždu. Potom je usvojen i Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi. Usvojen je i Prijedlog Rješenja o razrješenju članstva Komisije za izbor predsjednika i članova reguliranih tijela Grada Goražde.

Na nastavku dvadesete redovne sjedice Gradsko vijeće je usvojilo i Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor predsjednika i članova reguliranih tijela Grada Goražde.

Do kraja sjednice vijećnici su razmatrali niz izvještaja koji su uz brojne zaključke na kraju svi usvojeni i to: Izvještaj o realizaciji Strategije integriranog razvoja Grada Goražde za 2018., Izvještaj o realizaciji godišnjeg plana rada Gradske uprave Grada Goražda za 2018. Usvojen je i Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Goražda za period 01.01.-31.12.2018. godine, kao i Izvještaj o radu Savjeta mjesnih zajednica na području Grada Goražde.

Vijećnici su usvojili i Izvještaj o radu Gradskog pravobranilaštva Goražde za 2018., kao i Izvještaj o radu i izvršenju Programa rada Gradskog vijeća Grada Goražde za 01.01.-31.12. 2018. godine.