ODRŽANA 12. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GORAŽDE

Gradsko vijeće Goražde održalo je jučer svoju 12. redovnu sjednicu. Nakon redovnih tačaka, usvajanje zapisnika, izvještaja o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice, vijećničkih pitanja i inicijativa, te odgovora na vijećnička pitanja na dnevnom redu sjednice našao se Nacrt Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće, dodatka na plaće i naknade plate izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika, državnih službenika i namještenika Grada Goražda, a radi usklađuvanja sa Federalnim Zakonom o platama.. Ova Odluka predložena je u formi Prijedloga, ali prilikom usvajanja dnevnog reda vijećnici su izglasali da se pomenuta Odluka razmatra u formi Nacrta. Nakon toga Vijeće je usvojilo  Odluku Kreditnog odbora o dodjeli kreditnih sredstava ‘’A-S Company’’ doo vlasnik Hasanagić Abdulah iz Goražda iz Namjenskog depozita Grada Goražda u cilju bržeg zapošljavanja na području Grada Goražde.

Vijeće je razmatralo drugostepeno rješenje po žalbi D.D. BH Telecom Sarajevo izjavljena na Rješenja Službe za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i raseljena lica: 04-1-19-3-1491/21 od 06.12.2021. Do kraja sjednice Vijećnici su usvojili Rješenje o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Dom zdravlja ‘’Dr. Isak Samokovlija’’ Goražde i JZU Apoteka ‘’9.maj’’, a razmatran je i Izvještaj o radu Komisije za pitanja boračko-invalidske zaštite, izbjeglih i raseljenih lica za period 01.01.2021.-31.12.2022. godine.