ODRŽANA 20. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GORAŽDE

Gradsko vijeće Goražde održalo je jučer svoju 20. redovnu sjednicu. Nakon usvajanja dnevnog reda uslijedio je Izvještaj o realizaciji zaključaka, a ovom prilikom Gradonačelnik je Vijeće informisao o aktivnostima u periodu između dvije sjednice Gradskog vijeća. Kao i uvijek na početku svog izlaganja Gradonačelnik je vijećnike informisao o stanju u Budžetu, prihodima i rashodima, nakon čega je govorio o aktuelnim projektima koji su u toku posebno osvrnuvši se na projekte koje realizuju Ceste Federacije BiH, koji kako je kazao teku svojom dinamikom. Vijećnike je informisao i o otvaranju zgrade socijalnog stanovanja u Goraždu, te najavio početak projekta uređenja fasada I krovova potkrovnih stanova u Titovoj ulici. U Goraždu je u planu izgradnja još novih 5 zgrada sa ciljem ukidanja  kolektivnih centara koji bi trebali biti zatvoreni u 2020. godini. U toku je i projekat obalutvrde, a potpisani su ugovori za početak izgradnje dva stambena objekta za Rome. Do kraja izlaganja naglasio je da je raspisan konkurs za dodjelu studentskih stipendija, te da su potpisani ugovori za dodjelu sredstava boračkim udruženjima.

Potom su uslijedila vijećnička pitanja, inicijative, odgovori na vijećnička pitanja i razmatranje vijećničkih inicijativa. Na 20. redovnoj sjednici usvojen je i prijedlog Odluke o pristupanju izrade izmjena Regulacionog plana ‘’Splavište’’ Goražde, potom prijedlog Odluke o usvajanju Programa pružanja usluga komunalne zajedničke potrošnje za 2019. godinu na području grada Goražda i naselja Vitkovići.

U nastavku sjednice usvojen je i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program opravke i održavanja cesta na području grada Goražda od interesa za Grad Gorade u 2019. godini, prijedlog Odluke o usvajanju Programa uređenja grada i prigradskih naselja za 2019. Pomenute odluke usvojene su uz niz amandmana.

Do kraja sjednice Vijeće je razmatralo Prijedlog Odluke o odobravanju izgradnje zdravstveno-stambenog objekta u ul. Zdravstvenih radnika u Goraždu, ali nakon pauze koja je uslijedila sjednica Gradskog vijeća je prekinuta, a narednih dana slijedi nastavak.