ODRŽANA SEDMA REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GORAŽDE

Gradsko vijeće Grada Goražda održalo je jučer svoju sedmu redovnu sjednicu. Nakon usvajanja Dnevnog reda uslijedilo je razmatranje, a potom i usvajanje Izvještaja o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice.

Zatim su uslijedila vijećnička pitanja, vijećničke inicijative i odgovori na vijećnička pitanja, nakon čega su vijećnici usvojili niz odluka među kojima:Prijedlog Odluke o uslovima, načinu, kriterijima i postupku finansiranja/sufinansiranja projekata i aktivnosti udruženja koja okupljaju boračku populaciju; Prijedlog Odluke o usvajanju Platforme za mir i Plan aktivnosti za implementaciju iste; Prijedlog Odluke o uspostavi registra budžetskih korisnika Grada Goražda; Prijedlog Odluke o provođenju izbora za organe mjesnih zajednica u mjesnim zajednicama na području grada Goražda; Prijedlog Odluke o prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta (Mačar Miroslav i Stojanka); Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi („Ul.Bekta Gacka“); Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi („Podkamen“); Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnine (između Hrapo Raze i Grada Goražda), dok je glasanje za Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti (Duranović Emiru iz Konjica) odgođeno.

U sklopu jučerašnje sjednice vijećnici nisu uspjeli iscrpiti Dnevni red, te je tako usvojeno da nastavak sedme redovne sjednice bude u utorak 13.07.2021.