ODRŽANA SJEDNICA KOLEGIJA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GORAŽDA

U Maloj sali Gradske uprave Goražde danas je održana sjednica Kolegija Gradskog vijeća Goražde, kojoj je prisustvovao i gradonačelnik Goražda dr.sci. Muhamed Ramović.

Na sjednici su razmatrani materijali, te je usvojen dnevni red 25. redovne sjednice Gradskog vijeća Goražde koja će se održati 30.01.2020. godine.

Ono što je interesantno je da će se na ovoj sjednici naći mnogo zanimljivih tačaka od kojih su svakako najbitnije tačke koje se odnose na Prijedlog Odluke o komunalnom redu, Prijedlog Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje jednog člana Gradske izborne komisije Grada Goražda, Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Goražda na području naselja, Rasadnika, Vitkovića i Obarka putem javnog nadmetanja – licitacije, Prijedlog Odluke o pristupanju izmjena dijela Regulacionog plana „Centar“ Goražde, Prijedlog Odluke o prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta Vrhbosanskoj nadbiskupiji Sarajevo, Prijedlog Odluke o odobravanju, uređenju i osnivanju pijace u ulici 1. Slavne višegradske brigade b.b. u Goraždu, te niz drugih odluka uključujući i Program rada Gradskog vijeća Grada Goražde za 2020. godinu.