NA 14. REDOVNOJ SJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA USVOJENA ODLUKA O PREUZIMANJU PRAVA VLASNIŠTVA NAD NEKRETNINAMA SOS KINDERDORF INTERNATIONAL U GORAŽDU NA GRAD GORAŽDE

Gradsko vijeće Goražde održalo je jučer svoju 14. Redovnu sjednicu. U sklopu sjednice razmatrano je 16 tačaka,  a zasigurno da je sjednicu obilježilo usvajanje Odluke o preuzimanju i prenosu prava vlasništva nad nekretninama SOS Kinderdorf International u Goraždu na Grad Goražde. No prije usvajanja ove Odluke Vijeće je najprije usvojilo …

ODRŽANA 13. REDOVNA SJEDNICA VIJEĆA GRADA GORAŽDE

Gradsko vijeće Goražde održalo je jučer svoju 13. Redovnu sjednicu. Sjednica je započela usvajanjem dnevnog reda , zapisnika sa prethodne sjednice, nakon čega je uslijedio izvještaj o realizaciji zaključaka u sklopu kojeg je Gradonačelnik Vijeće informisao o stanju u Budžetu, aktivnostima na realizaciji Saudijskog kredita te aktivnostima između dvije sjednice …

NASTAVAK DVANAESTE REDOVNE SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GORAŽDE

Gradsko vijeće Goražde održalo je jučer u popodnevnim satima nastavak dvanaeste redovne sjednice. Na dnevnom redu najprije se našlao prijedlog Odluke o produženju Ugovora o davanju na korištenje poslovnih prostorija JU Dom Zdravlja,  “dr. Isak Samokovlija”  Goražde. Potom je usvojen prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi  …

GRADSKO VIJEĆE ODRŽALO SVOJU 12 REDOVNU SJEDNICU

Gradsko vijeće Goražde održalo je svoju  12 redovnu sjednicu. Vijeće je razmatralo obiman dnevni red a najviše vremena utrošeno na vijećnička pitanja inicijative i odgovore na vijećnička pitanja. No najprije je gradonačelnik  Goražda dr.sci. Muhamed  Ramović informiso vijeće o realizaciji zaključaka i aktivnostima između dvije sjednice. Tako je Gradonačelnik vijeće …

ZAKAZANA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA ZA ČETVRTAK 26.07.2018.

Kako bi se usvojio dnevni red i odredio datum održavanja dvanaeste redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Goražda danas je, u Maloj sali Gradske uprave, održan Kolegij Gradskog vijeća na kojem je utvrđen datum održavanja sjednice, a to je 26.07.2018. godine (četvrtak). Na dnevnom redu dvanaeste redovne sjednice naći će se …