VANREDNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA ZAKAZANA ZA 14.05.2020. GODINE

Uz poštovanje svih epidemioloških mjera u Velikoj sali Gradske uprave Goražde održana je sjednica Kolegija Gradskog vijeća Goražde, kojoj je prisustvovao i gradonačelnik Goražda dr.sci. Muhamed Ramović.

Na sjednici je prvo usvojen zapisnika sa prethodne sjednice Kolegija, nakon čega su prisutni razmatrali mogućnost održavanja sjednice Gradskog vijeća obziroma na novonastalu situaciju pandemije Korona virusa (COVID-19), gdje je naglašeno da je na upit koji se poslao Federalnom štabu civilne zaštite odgovoreno da se održi online sjednica Gradskog vijeća čime se zadužilo rukovodstvo Vijeća, Služba za poslove Gradskog vijeća i Komisija za statutarna pitanja i propise da pripreme prijedlog Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća, a vezano za omogućavanje održavanja vandrednih online sjednica.

Kolegije je raspravljao i donešen je zaključak kojim Kolegij vijeća, traži od Gradske uprave, Agencije za vodno područje rijeke Save i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da učine dostupnim projekat izgradnje obaloutvrde rijeke Drine u Goraždu, za sve zainteresovane građane i cjelokupnu javnost, kako bi se izbjegle nedoumice i špekulacije o istom što je i sprovedeno od strane Gradske uprave i Gradonačelnika gdje je organizovan sastanak na koji su pozvani predstavnici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Jedinica za implementaciju projekata iz oblasti šumarstva i poljoprivrede, projektanta i nadzora kako bi se građanima Luke prezentovao projekat i eventualne mogućnosti njegove korekcije.

Vanredna sjednica koja je zakazana za 14.05.2020. godine (četvrtak) u 10:00h će pored informacije o projektu izgradnje obaloutvrde, imati još dvije tačke dnevnog reda koje se odnose na izmjenu poslovnika u cilju omogućavanja održavanja online sjednica Vijeća, te izbor nedostajućeg člana Gradske izborne komisije. Sve odluke kolegija donešene su jednoglasno.