ODRŽANA 5. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GORAŽDE

Gradsko vijeće Goražde održalo je jučer svoju petu redovnu sjednicu. Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice uslijedila je tačka Izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice u sklopu koje je Gradonačelnik Goražda dr.sci. Muhamed Ramović Vijeće izvjestio o realizovanim zaključcima te aktivnostima u periodu između dvije sjednice. Gradonačelnik Goražda na …