MATERIJALI ZA SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

NAPOMENA: Za pregled materijala za sjednice Gradskog vijeća potrebno je da imate instaliran WinRAR ili 7-Zip na svom računaru, tabletu ili mobilnom telefonu. Također, potrebno je da imate instaliran PDF čitač elektronskih dokumenata.


MATERIJALI ZA 12. REDOVNU SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA–DOPUNA (OBJAVLJENO 21.01.2022.)
MATERIJALI ZA 12. REDOVNU SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA DNEVNI RED 27.01.2022.
MATERIJALI ZA 11. REDOVNU SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA DNEVNI RED 23.12.2021.
MATERIJALI ZA 10. REDOVNU SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA DNEVNI RED 10.11.2021.
MATERIJALI ZA 9. REDNOVNU SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA DNEVNI RED 14.10.2021.
MATERIJALI ZA 4. VANREDNU SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA DNEVNI RED 07.10.2021.
MATERIJALI ZA 8. REDOVNU SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA DNEVNI RED 27.08.2021.
MATERIJALI ZA 7. REDOVNU SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA DNEVNI RED 08.07.2021.
MATERIJALI ZA 6. REDOVNU SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA DNEVNI RED 30.06.2021.
MATERIJALI ZA 5. REDOVNU SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA DNEVNI RED 31.05.2021.
MATERIJALI ZA 4. REDOVNU SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA DNEVNI RED 29.04.2021.
MATERIJALI ZA 1. TEMATSKU SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA DNEVNI RED 25.03.2021.
MATERIJALI ZA 3. REDOVNU SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA DNEVNI RED 18.02.2021.
MATERIJALI ZA 2. REDOVNU SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA DNEVNI RED 29.01.2021.