ALMIR MULAHMETOVIĆ – VIJEĆNIK

Rođen: 25.12.1993. godine
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: dipl. ekonomista
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: Stranka demokratske akcije (SDA)