ALMIR MULAHMETOVIĆ – VIJEĆNIK

Rođen: ///
Stručna sprema: ///
Zanimanje: ///
Nacionalnost: ///
Stranačka pripadnost: Stranka demokratske akcije (SDA)