DŽEMAL OMANOVIĆ

Rođen: 05.12.1980. godine
Stručna sprema: SSS
Zanimanje: Trgovac
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: Nezavisna bosanskohercegovačka lista