ODRŽANA SJEDNICA KOLEGIJA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GORAŽDA

U Velikoj sali Gradske uprave Goražde danas je održana sjednica Kolegija Gradskog vijeća Goražde, kojoj je prisustvovao i gradonačelnik Goražda dr.sci. Muhamed Ramović.

Na sjednici je usvojen zapisnik sa prethodne sjednice Kolegija, nakon čega su prisutni razmatrali mogućnost održavanja sjednice Gradskog vijeća obzirom na novonastalu situaciju pandemije Koronavirusa (COVID-19).

U sklopu obraćanja, gradonačelnik Grada Goražda dr.sci. Muhamed Ramović upoznao je članove Kolegija sa trenutnom situacijom i provedenim aktivnostima Grada Goražda i Gradskog štaba civilne zaštite (GŠCZ), da je Štab u stalnom zasijedanju i da donosi odluke i naredbe kojima se pomaže građanima, te sprovodi sve odluke donijete od strane Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite. Zatim je izvijestio članove Kolegija o stanju u Budžetu, kao i o situaciji kada su u pitanju požari na području Grada.